شرکت رنگین کمان

با شناخت بازار پنجره دوجداره و شرایط آب و هوایی خشک و گرم ایران و تقاضای پوشش های با دوام و زیبایی بخش جهت پروفیل های یو پی وی سی در ایران تاسیس شد.
این شرکت پس از تحقیقات بسیار در بازار داخلی و خارجی برای تولید و عرضه رنگ مخصوص یو پی وی سی مطابق آخرین تکنولوزی ساخت رنگ و رنگدانه و همچنین لزوم حفظ بقای محیط زیست انسانی با همکاری شرکت رینر ایتالیا برنامه تولید و عرضه رنگ پایه اب مخصوص پی وی سی اغاز کرد